Nowość! Wkrótce! Dla dzieci od 5 do 7 lat!
DVD3, kurs, wprowadzenie do tańca, Irena Tatiboit

 

Po seriach DVD1+CD+Książka (8-10 lat) i DVD2+CD+Książka (10-14 lat), które otrzymaÅ‚y bardzo pozytywny odbiór od nauczycieli taÅ„ca, Le Carré d'Art i Edition Bourg Blanc przygotowujÄ… nastepnÄ…, nowÄ… seriÄ™ edukacyjnÄ… : DVD3+CD+Książka, Wprowadzenie do taÅ„ca (5-7 lat)

 

RozpoczÄ™te przed czterema laty, te bardzo profesjonalne serie pedagogiczne dotyczÄ…ce fundamentalnych podstaw nauki taÅ„ca, sÄ… rezultatem nieustannej refleksji o ksztaÅ‚ceniu mÅ‚odzieży przez IrenÄ™ Tatiboit, dyrektora i choreografa w Le Carré d'Art, szkole taÅ„ca wspóÅ‚czesnego w Strasburgu.

 

Opis ćwiczeÅ„, komponowanie muzyki, filmowanie, montaż video, autoring, wielojÄ™zyczne tÅ‚umaczenia, nagrania gÅ‚osu i voice over, design, wydawnictwo ! WspaniaÅ‚y zespóÅ‚ kilkunastu ekspertów i entuzjastycznych techników pracuje już nad tym nowym projektem; publikacja nowego DVD3 planowana jest na wrzesieÅ„ 2017 roku!

 

Aby zostać poinformowanym o publikacji DVD3+CD+Książka, Wprowadzenie do tańca, (5-7 lat),

można zarejestrować się tutaj ...